Τα γεώδη σπηλιές εξωτερικά μοιάζουν με πέτρωμα και εσωτερικά καλύπτονται από κρυστάλλους σε διάφορα μεγέθη και χρώματα όπως Αχάτης, Χαλκηδόνιος, Ίασπις, Δολομίτης, Χαλαζίας κ.α. Τα μεγαλύτερα σε μέγεθος γεώδη είναι οι καθεδρικοί.

Ανάλογα με τα μέταλλα που υπάρχουν σε κάθε γεώδες παρατηρούμε μοναδικούς φυσικούς χρωματικούς συνδυασμούς. Φυσικό ορυκτό γεώδες πέτρωμα.

Τα γεώδη με τα έντονα χρώματα είναι τεχνητά χρωματισμένες σπηλιές.